Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του e-synergeio.gr.Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία για τη δική σας ενημέρωση, τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους, για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων.

1. Ασφάλεια και προσωπικά δεδομένα

Το e-synergeio.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του. Η ιστοσελίδα δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τον οποιοδήποτε τρόπο πέραν του σύννομου με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου.

2. Άδεια χρήσης

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά ή περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του κύριου δικαιούχου (ιστοσελίδα) ή του εκάστοτε δικαιούχου (πελάτες-ιδιοκτήτες επιχειρήσεων).

3. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Το esynergeio είναι σήμα καταχωρημένο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή κατά περίπτωση στους προβαλλόμενους χρήστες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

4. Ευθύνη προς αποζημίωση

Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.Ο χρήστης/μέλος της πλατφόρμας e-synergeio.gr κατανοεί και αποδέχεται ρητά ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποζημιώσει το e-synergeio.gr και τους συνεργάτες του, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε νομική διαμάχη μεταξύ του και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του e-synergeio.gr.

5. Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

6. Προβαλόμενες επιχειρήσεις

Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι:

 • Η ονομασία του προβαλλόμενου χρήστη και η περιγραφή της δραστηριότητάς του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη και έθιμα.
 • Για το σύνολο των φωτογραφιών, που ο προβαλλόμενος χρήστης επιθυμεί να ανεβάσει στην Ιστοσελίδα, διατηρεί την πνευματική τους ιδιοκτησία, δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα κανενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν εμφανίζεται οποιαδήποτε παράσταση σε οποιοδήποτε σημείο της, που να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν διαφημίζει ούτε δυσφημεί προϊόν ή επιχείρηση με την οποία ο ίδιος δεν σχετίζεται.
 • Σε περίπτωση που απεικονίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ο προβαλλόμενος χρήστης έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του αποτυπώμενου προσώπου (σε περίπτωση που είναι ενήλικας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα) ή των γονέων του ή/και των κηδεμόνων του ή/και των συμπαραστατών του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή έχει τεθεί σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση).
 • Κάθε είδους πληροφορία την οποία επιθυμεί ο προβαλλόμενος χρήστης να κοινοποιηθεί στο σύνολο των χρηστών της Ιστοσελίδας είναι αληθής και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 • Η Επιχείρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να διαγράψει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την καταχώρηση του προβαλλόμενου χρήστη, εφόσον οι φωτογραφίες ή/και τα δηλούμενα στοιχεία εκ μέρους του προβαλλόμενου προκύψουν να είναι ψευδή, αποκρύπτουν την αλήθεια ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή/και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης δηλώνει έχει το δικαίωμα και την νόμιμη άδεια για την πραγμάτωση της δραστηριότητας, την οποία δηλώνει ότι ασκεί.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες), στις οποίες επιθυμεί να καταχωρηθεί η δραστηριότητά του. Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι προκαθορισμένες εκ μέρους της Επιχείρησης.
 • Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, με σκοπό την πληρέστερη και κατά το δυνατόν ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των προβαλλόμενων χρηστών, κατά την ελεύθερη κρίση της, να μετακινήσει την καταχώρηση του προβαλλόμενου χρήστη από μία κατηγορία δραστηριότητας σε μία άλλη, εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή της κατηγορίας. Μπορεί ακόμα η Επιχείρηση, εφόσον ο προβαλλόμενος χρήστης επέλεξε την προβολή του σε περισσότερες της μία κατηγορίες, να αφαιρέσει κάποιες από αυτές, εφόσον δεν προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας του προβαλλόμενου σε σχέση με την ονομασία της κατηγορίας.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης δύναται να συμπεριλάβει στην καταχώρησή του κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο επικοινωνίας με τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή τα τηλεφωνικά νούμερα, η διεύθυνση του φυσικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας, ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον ίδιο.
 • Ειδικά για την περίπτωση που ο προβαλλόμενος χρήστης συμπεριλάβει παραπομπή προς οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διαφημίσεων επί της Ιστοσελίδας.
 • Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από τη αίτηση του υποψήφιου προβαλλόμενου χρήστη έως την ανάρτησή των πληροφοριών του στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προς προβολή της δραστηριότητάς του χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, ισχύουν όλα τα ανωτέρω αναλογικά.

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται, εφόσον συνδεθεί με τον ατομικό λογαριασμό του, να διατυπώσει οποιοδήποτε σχόλιο εξατομικευμένο ανά προβεβλημένο χρήστη. Κάθε σχόλιο, πρωτού αναρτηθεί, ελέγχεται από την Επιχείρηση, η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να διατυπώνουν τις εντυπώσεις τους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν σχηματίσει ίδια άποψη αναφορικά με την δραστηριότητα του εκάστοτε προβαλλόμενου χρήστη. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιοποιεί σχόλια, τα οποία είτε είναι υβριστικά είτε, κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση της Επιχείρησης, είναι κακόβουλα και σκοπό έχουν απλά να πλήξουν την εν γένει εικόνα του προβαλλόμενου χρήστη, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται να την χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβάλλει, κατά την ελεύθερη κρίση του, το σύνολο των προβαλλόμενων δραστηριότητων του. Είναι ευνόητο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι κάθε είδους πληροφορία που σχετίζεται με τους προβαλλόμενους χρήστες θα πρέπει να αξιοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια, κοινή λογική και αντίληψη.

7.Αναστολή Υπηρεσιών

Η πλατφόρμα e-synergeio.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις ή/και να εκτελέσει προσωρινές ή μόνιμες διακοπές σε μέρος ή στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, χωρίς να υποχρεούται να παρέχει προειδοποίηση προς τους εγγεγραμμένους/προβαλλόμενους χρήστες. Ο χρήστης/μέλος αναγνωρίζει και συναινεί στο γεγονός ότι το e-synergeio.gr, αναγνωρίζοντας ότι η πλατφόρμα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του ή των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης και να διακόψει την παροχή του περιεχομένου του προς τους χρήστες/μέλη, σε περίπτωση που υποψιαστεί ή πιστέψει ότι έχουν παραβιάσει τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα των υφισταμένων όρων χρήσης. Το προαναφερθέν αποτελεί αναγκαία και δικαιολογημένη ενέργεια προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους καθορισμένους όρους και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της υπηρεσίας.

8. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Η Πλατφόρμα e-synergeio.gr και οι σχετικές ιστοσελίδες της ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διαχειρίζονται από τρίτους, με διαφορετικές πληροφορίες και πρακτικές προστασίας δεδομένων σε σχέση με αυτές της εν λόγω Εταιρείας. Το e-synergeio.gr δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται στον χρήστη, πριν από τη χρήση άλλων ιστοσελίδων, να διαβάσει και να κατανοήσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου τους. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες το e-synergeio.gr μπορεί να παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν επιδοκιμάζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και σελίδων που αναφέρει, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο.

9. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις τα cookies, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Η Επιχείρηση επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Επιχείρηση μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).

Διαβάστε περισσότερα για τα cookies στην σελίδα Πληροφορίες και Πολιτική Cookies.